Naprapat Titti Lilje
Behandling - Forskning - Utbildning 

Om mig

Min utbildning och bakgrund

Jag har arbetat som naprapat i drygt 30 år och doktorerat om behandlings- och kostnadseffekter av naprapati. Under mina första sex år som naprapat var jag anställd på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, där jag arbetade med blivande professionella klassiska balettdansare i åldrarna 9-20 år. Jag arbetade i nära samarbete med ortoped och det gav mig stor erfarenhet av alla möjliga typer av akuta och kroniska idrottsskador och av att behandla växande individer med höga krav på sig - och på mig som naprapat. Parallellt med mitt arbete med  dansare startade jag också egen naprapatpraktik. Efter att ha flyttat till Karlskrona 1995 startade jag i samarbete med sex andra vårdgivare ”Hälsoplan 5”, centralt i Karlskrona.

Jag undervisar gärna på olika vis. Det kan handla om legitimationstjänstgöring  på min klinik, handledning av naprapatstudenter i deras C-uppsatser, föreläsning om typiska dansskador, idrottsskador för gymnasiet eller det system för kvalitetssäkring för svenska naprapatkåren som jag också varit med och utvecklat. 
Tillsammans med ortopedkliniken på Blekingesjukhuset genomförde jag 2007 den allra första vetenskapliga studien om manuell behandling (naprapati) för patienter som remitterats till ortoped. Parallellt med behandlings-studien gjorde jag även en hälsoekonomisk studie och utbildade mig i biomekanik och  forskningsmetodik på Högskolan i Halmstad och vid Uppsala Universitet. Våren 2010 kunde jag på så vis registreras som doktorand på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och 2015 disputerade jag där, i forskarämnet Hälsoteknik. 

De vanligaste åkommorna på min klinik är rygg/bäcken-, nack-, axel/skulderbesvär och olika typer av knäsmärtor. Tack vare min erfarenhet från att arbeta med dansare och även en kortare tid som naprapat åt Stockholmspolisens handboll och genom arbetet med studien på ortopedkliniken har jag fördjupat mina kunskaper om behandling av knän, fötter, ljumskar och axlar. Ett område jag valt att specialisera mig inom är besvär från svanskota, bäcken och höft (inte minst innan, under och efter graviditet) och sedan flera år tillbaka föreläser jag också om det, på Naprapathögskolan i Stockholm. Jag behandlar personer i olika åldrar och med olika typer av besvär i muskler och leder. Ofta rör det sig om barn och ungdomar och olika typer av akuta och kroniska idrottsskadorMina patienter är oftast privatpersoner, men jag har även samarbete med företagshälsovård och olika försäkringsbolag.

De studier jag arbetat med i min forskning har presenterats på flera olika typer av konferenser, inom områden som manuell medicin, ländryggs- och bäckensmärta, ortopedi och geriatrik. Jag har även blivit inbjuden till olika landstingsstyrelser och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningar för att presentera hälsoekonomiska analyser av behandling med naprapati inom landstinget. Mina forskningsstudier har vid flera tillfällen publicerats i Sveriges ortopeders branschtidning (Ortopediskt Magasin) och i Läkartidningen och vid två tillfällen har de under Ortopediveckan valts ut som en av de mest intressanta.

För närvarande arbetar jag med en studie om screening för foglossningssmärta och förebyggande behandling under graviditet och vid återkommande ländryggssmärta. Forskningen bedrivs i två olika forskargrupper, en på Karolinska Institutet och  en vid Lunds universitet.

Drivkraften både i mitt praktiska och i mitt akademiska arbete är att genom erfarenhet, fortlöpande kvalitets-säkring och forskning få de verktyg som behövs för att på det mest effektiva, ekonomiska och säkra sättet kunna hjälpa människor som lider av olika typer av smärta och rörelseinskränkningar. Att kunna göra skillnad. Min målsättning är att kunna hjälpa patienter att hjälpa sig själva ”hela vägen”. Om en patient inte blir bra av enbart naprapati, eller hos någon av mina kollegor på Hälsoplan 5, så kan jag alltid hänvisa dem till andra specialister som jag har samarbete med (allmän- och ortopedläkare, tandläkare och sjukgymnast).

Alla behandlingar kvalitetssäkras enligt Svenska Naprapatförbundets Kvalitetssäkringssystem.